Deweloper

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System” S.A. zostało utworzone 15 lipca 1996 r. jako jedno z pierwszych Towarzystw Budownictwa Społecznego w Polsce. Akcjonariuszami Spółki są:

Przedmiotem działalności „TBS „Krak – System” S.A. zgodnie ze statutem jest: