Contact


Contact us!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
“Krak System” Spółka Akcyjna
ul. Śliwkowa 6, 31-982 Kraków
NIP: 678 15 78 026
KRS: 0000080611

E-mail address: sekretariat@krak-system.com.pl
Phone number: +48 12 644 99 88