Kontakt


Skontaktuj się z nami!
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Krak System” Spółka Akcyjna
ul. Śliwkowa 6, 31-982 Kraków
NIP: 678 15 78 026
KRS: 0000080611

Adres e-mail: sekretariat@krak-system.com.pl
Numer telefonu: +48 12 644 99 88